W konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego „Baw się i ucz! Świetlica przyjazna uczniowi” – nasza świetlica brała udział już od 15 września. Koordynatorem zadań realizowanych przez sześć miesięcy w naszej szkole była Pani Julita Krzyżańska.

Świetlice w całej Polsce przystępujące do konkursu miały do wykonania 10 zadań, przewidzianych w regulaminie i ocenianych przez jury w skali od 1-10 punktów. Wykonanie wszystkich założeń konkursowych przez naszą świetlicę zostało ocenione na maksimum punktów! Byliśmy bardzo zaangażowani w realizację każdego z zadań – sprawiło nam to wiele radości i urozmaiciło czas spędzany na świetlicy. Gratulacje i podziękowania dla wszystkich!