10 grudnia wszyscy uczniowie Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej uczestniczyli w wyjątkowej lekcji.

Przedstawiciele łódzkiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża poprowadzili dla nich szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia nie ograniczały się tylko do teorii, a wręcz przeciwnie – dominowały zadania praktyczne. Uczniowie wykonywali m.in. masaż serca na manekinie i uczyli się właściwego sposobu bandażowania.

To była dla wszystkich niezwykle cenna lekcja, której w żadnym wypadku nie wolno zapomnieć!