Studium Języków Obcych ALMA, funkcjonuje od 1988 r.
jako pierwsza prywatna szkoła językowa w Łodzi.

Co sprawia, że do Studium uczęszczają od lat setki słuchaczy, nierzadko z odległych okolic miasta? Oto, co wyczytaliśmy z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów ALMY:

 1. ciekawe lekcje – z aktywnym udziałem uczniów, prowadzone z humorem, w atmosferze wzajemnej życzliwości,
 2. profesjonalni lektorzy – chętnie udzielający pomocy, cieszący się autorytetem wśród uczniów,
 3. systematyczne testy diagnozujące postęp słuchaczy w zakresie opanowania poszczególnych sprawności językowych postrzegane jako element motywacyjny i wspierający. Nie wypada się nie uczyć…
 4. możliwość uzyskania szybkiej informacji na temat nieobecności dziecka na zajęciach lub wyników nauczania,
 5. ujednolicony wiek oraz poziom zaawansowania językowego uczestników grupy,
 6. estetyczne sale lekcyjne, wyposażone w nowoczesne środki audiowizualne, dostęp do sal komputerowych, biblioteka dysponująca bogatym zbiorem obcojęzycznych pozycji książkowych oraz bezpłatnym dostępem do internetu.

 

Alma szkoła językowa 10 lekcji gratis

Przygotowanie do egzaminów

Przygotowanie do egzaminów CKE ósmoklasisty, maturalnych oraz międzynarodowych:

 • KTE,
 • PET,
 • FCE,
 • CAE,
 • CPE,
 • Goethe B2, C1,
 • DELF,
 • DELE,
 • i wielu innych.

Oferujemy 20% zniżki słuchaczom w wieku powyżej 50 lat.
Studenci otrzymują podręczniki gratis oraz upust 10% w cenie kursu.