Studium Języków Obcych Alma jest pierwszą ze szkół językowych zarejestrowanych w Łodzi w roku 1988, funkcjonującą początkowo w budynku technikum przy al. Politechniki 37.

Cztery lata później Studium przeniosło się do własnej siedziby przy ul. Tuszyńskiej 31, gdzie kolejno powstawały dzienne szkoły ogólnokształcące: Gimnazjum JęzykoweSzkoła Europejska z dwujęzycznym gimnazjum oraz dwujęzycznym liceum z programem Matury Międzynarodowej IB, a w roku 2006 utworzona została Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa.

Od kilku lat z sukcesem prowadzimy filię ALMY usytuowaną w dzielnicy Widzew Wschód, przy ul. Lermontowa 7, w budynku Szkoły Podstawowej nr 33.

W ramach struktury organizacyjnej pieczę nad wszystkimi jednostkami edukacyjnymi sprawuje ich założycielka i dyrektor, Urszula Moryc.

Kompetencje decyzyjne w Studium posiada również dyrektor metodyczny, odpowiedzialny za właściwą realizację programu szkoły, ukierunkowanie słuchaczy pod kątem wyboru odpowiedniej grupy językowej, opiekę nad lektorami, dobór najlepszych podręczników i pomocy naukowych dostosowanych do aktualnych potrzeb oraz spójny system diagnozowania postępów w nauce.

Kadrę lektorską tworzy zespół ludzi z pasją dydaktyczną, których opinie i spostrzeżenia mają swój udział w planowaniu pracy szkoły. Cyklicznie organizowane metodyczne spotkania lektorów służą nie tylko doskonaleniu warsztatu zawodowego ale też i wspólnemu wypracowywaniu założeń programowych oraz form współdziałania ze słuchaczami i rodzicami młodszych uczniów. Lektorzy udzielają bezpłatnych konsultacji w razie konieczności uzupełnienia materiału.

Sekretariat jest miejscem, w którym zapada – po ustaleniach z metodykiem – ważna decyzja o wyborze nie tylko właściwego poziomu grupy językowej na podstawie wyniku testu kwalifikacyjnego, ale również odpowiedniego lektora, spełniającego oczekiwania słuchacza pod kątem np. predyspozycji osobowościowych. Tam też podawane są wszystkie informacje dotyczące dogodnych terminów zajęć, opłat, rat i upustów. Kierowniczka sekretariatu służy swoimi kompetencjami i szeroką wiedzą na temat funkcjonowania Studium; pomaga również we wszystkich sytuacjach problemowych, np. może przyjąć informację usprawiedliwiającą nieobecność na zajęciach, poinformować telefonicznie o frekwencji i ocenach, jakie dziecko ostatnio otrzymało, bądź zamówić taksówkę. Umawia również na spotkania z metodykiem lub dyrektorem szkoły.