Zajęcia prowadzone są dostosowanymi do wieku uczniów metodami aktywnymi, przy użyciu nowoczesnych technologii i środków audiowizualnych – Internetu, tablic multimedialnych czy telefonów komórkowych. Nasi pełni energii i świeżych pomysłów lektorzy systematycznie doszkalają się na wewnętrznych i zewnętrznych warsztatach i konferencjach, sprawiając, że zajęcia z nimi są nie tylko efektywne, ale także przyjemne i motywujące. Ciekawe zadania, gry językowe i niebanalne formy pracy generujące naturalną komunikację sprawiają, że uczniowie szybko zauważają efekty i z radością oczekują kolejnych zajęć.

Kształcimy wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie, a szczególny nacisk kładziemy na umiejętność prowadzenia swobodnej rozmowy w języku obcym. Realizujemy ambitny program nauczania przy pomocy najnowszych, systematycznie aktualizowanych podręczników. Nauka na każdym poziomie począwszy od A1.1 kończy się egzaminem pisemnym i ustnym oraz wydaniem świadectwa ukończenia kursu na tym poziomie.

Rodzice mają możliwość monitorowania postępów dziecka w nauce podczas cyklicznych zebrań lub poprzez bezpośredni kontakt z lektorem prowadzącym. W przypadku nieobecności na lekcji materiał może być uzupełniony na bezpłatnych konsultacjach.

Program grup egzaminacyjnych obejmuje kształcenie umiejętności i sprawności testowanych na egzaminach międzynarodowych organizowanych przez DELF (A1,A2,B1,B2) oraz DALF (C1,C2). Program zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb grupy wynikających ze specyfiki pracy oraz planów życiowych dorosłych słuchaczy. Kursy przygotowawcze do egzaminów zawierają dużą ilość testów egzaminacyjnych, mających na celu zaznajomienie słuchaczy z technikami egzaminacyjnymi oraz wyćwiczenie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań z zakresu wszystkich kompetencji językowych.

Szczegółowy opis kursów dla poszczególnych grup wiekowych znajduje się w menu po lewej stronie.