Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie jednostki 45-minutowe lub jedną 60-minutową. Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi przy użyciu środków audiowizualnych. Rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych. Szczególny nacisk położony jest na mówienie i rozwijanie umiejętności prowadzenia swobodnej konwersacji, z uwzględnieniem rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem). Program zajęć dostosowany do indywidualnych potrzeb grupy wynikających ze specyfiki pracy oraz planów życiowych dorosłych słuchaczy.

Poziomy: