Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie jednostki 45-minutowe lub jedną 60-minutową. Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi przy użyciu środków audiowizualnych. Rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych (nacisk na mówienie i ćwiczenia konwersacyjne, z jednoczesnym uwzględnieniem kształcenia umiejętności rozumienia ze słuchu i tekstu czytanego).

Poziomy: