Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie jednostki 45-minutowe lub jedną 60-minutową. Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi przy użyciu środków audiowizualnych. Rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych (nacisk na mówienie, ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia ze słuchu i konwersacji). Program obejmuje kształcenie umiejętności i sprawności testowanych na egzaminach międzynarodowych organizowanych przez DELF (A1,A2,B1,B2) oraz DALF (C1,C2).

Poziomy: