Zajęcia prowadzone w systemie 2 x 2 godz. (dwuletnie) bądź 2 x 3 godz. tygodniowo (roczne) przygotowują do następujących egzaminów międzynarodowych DELF i DALF połączonych z uzyskaniem Europejskiego certyfikatu znajomości języka na następujących poziomach:

Kursy przygotowawcze do egzaminów zawierają dużą ilość testów egzaminacyjnych, mających na celu zaznajomienie słuchaczy z technikami egzaminacyjnymi oraz wyćwiczenie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań z zakresu wszystkich kompetencji językowych. Szkoła regularnie organizuje egzaminy próbne, przeprowadzane kilka razy w ciągu roku na oryginalnych testach egzaminacyjnych, w warunkach zbliżonych do egzaminacyjnych. W przypadku konieczności uzupełnienia materiału bądź uzyskania dodatkowych wyjaśnień wszyscy słuchacze mają możliwość skorzystania z regularnych konsultacji (gratis).

Uwaga: Studenci mają możliwość rozłożenia opłaty na dowolną ilość rat oraz otrzymują podręczniki gratis!