Zajęcia prowadzone są dostosowanymi do wieku uczniów metodami aktywnymi, przy użyciu nowoczesnych technologii i środków audiowizualnych – Internetu, tablic multimedialnych czy telefonów komórkowych. Nasi pełni energii i świeżych pomysłów lektorzy systematycznie doszkalają się na wewnętrznych i zewnętrznych warsztatach i konferencjach, sprawiając, że zajęcia z nimi są nie tylko efektywne, ale także przyjemne i motywujące. Ciekawe zadania, gry językowe i niebanalne formy pracy generujące naturalną komunikację sprawiają, że uczniowie szybko zauważają efekty i z radością oczekują kolejnych zajęć.

Kształcimy wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie, a szczególny nacisk kładziemy na umiejętność prowadzenia swobodnej rozmowy w języku obcym. Realizujemy ambitny program nauczania przy pomocy najnowszych, systematycznie aktualizowanych podręczników. Nauka na każdym poziomie począwszy od A1.1 kończy się egzaminem pisemnym i ustnym oraz wydaniem świadectwa ukończenia kursu na tym poziomie.

Rodzice mają możliwość monitorowania postępów dziecka w nauce podczas cyklicznych zebrań lub poprzez bezpośredni kontakt z lektorem prowadzącym. W przypadku nieobecności na lekcji materiał może być uzupełniony na bezpłatnych konsultacjach.

Program grup egzaminacyjnych obejmuje kształcenie umiejętności i sprawności testowanych na egzaminach międzynarodowych organizowanych przez Goethe Institut i jest dostosowany do indywidualnych potrzeb grupy. Kursy przygotowawcze do egzaminów zawierają dużą ilość testów egzaminacyjnych, mających na celu zaznajomienie słuchaczy z technikami egzaminacyjnymi oraz wyćwiczenie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań z zakresu wszystkich kompetencji językowych.

Szczegółowy opis kursów dla poszczególnych grup wiekowych znajduje się w menu po lewej stronie.