Wynik testu pozwoli Ci w przybliżeniu określić, czy jesteś na poziomie A1. Jeśli otrzymałeś 12 lub więcej punktów, sprawdź się na jeszcze wyższym poziomie. Jeżeli mniej, pomyśl o doszlifowaniu swojej wiedzy na właśnie tym poziomie. Przed zapisaniem się na zajęcia w Studium Językowym ALMA, najdokładniej zweryfikujesz swoje umiejętności pisząc test papierowy.

1. I ….. up early at weekends.

2. This is my sister. ….. name is Julia.

3. Jenny ….. very well.

4. Look! The dog ….. your sandwich!

5. This is ….. .

6. David ….. reality shows.

7. The Browns haven’t got ….. children.

8. Bob and Fred ….. football now.

9. J. K. Rowling ….. Harry Potter.

10. Betty ….. got red hair.

11. Helen is ….. than Susan.

12. They ….. meat. They are vegetarians.

13. You mustn’t ….. fast food.

14. We are going ….. our grandma tomorrow.

15. They ….. tennis last Sunday.

16. Amy is ….. girl in my family.

17. My mum ….. a very good cake two days ago.

18. ….. a lot of shopping malls in my city.

19. What ….. for lunch yesterday?

20. Be quiet! I ….. to listen to the news!