Wynik testu pozwoli Ci w przybliżeniu określić, czy jesteś na poziomie B1. Jeśli otrzymałeś 12 lub więcej punktów, sprawdź się na jeszcze wyższym poziomie. Jeżeli mniej, pomyśl o doszlifowaniu swojej wiedzy na właśnie tym poziomie. Przed zapisaniem się na zajęcia w Studium Językowym ALMA, najdokładniej zweryfikujesz swoje umiejętności pisząc test papierowy.

1. Ben suggested ….. to the beach.

2. I drive the car very well. So ….. Karen.

3. They ….. for the ski bus for forty minutes.

4. My dad couldn’t recognize me because I ….. a beard and a moustache.

5. I ….. my dentist tomorrow. I have an appointment at 11 a.m.

6. Deena doesn’t speak English ….. to pass the test.

7. My parents won’t come to the party unless Mr Bates ….. them officially.

8. Mike asked Julia ….. home so late any more.

9. I’m exhausted. I ….. for two hours.

10. Let’s dance, ….. we?

11. When the children walked into their room they realized that somebody ….. there.

12. Mary asked Fred when ….. her again.

13. If we ….. our umbrellas, we wouldn’t have got all wet.

14. Mandy will call me as soon as she ….. at her hotel.

15. That’s the woman ….. husband won the Triathlon last year.

16. I wish I ….. more money! I could go on a trip around the world.

17. Six new printers ….. for our office recently.

18. We ….. Sue yesterday. She was waiting for us.

19. Where’s mum? She ….. at the Beauty Parlour.

20. Mr Roberts asked Larry if ….. to Edinburgh before.