Zajęcia prowadzone w ramach modułu „Teoria wiedzy” są odbierane jako szczególnie ciekawe. Oto komentarz jednej z uczennic: „Lekcje TOKu zdecydowanie zmieniły moje podejście do otaczającej mnie rzeczywistości. Szczególnie dobrze zapamiętałam rozdziały o sposobach poznawania świata przez ludzi – logice, percepcji zmysłowej, emocjach i języku. Analiza zalet i wad tych prób zrozumienia wszechświata uświadomiła mi, jak bardzo ograniczone są nasze możliwości poznania prawdziwej natury świata. Chociaż lekcja ta nie była zbyt pocieszająca, zdecydowanie zmieniła ona mój światopogląd. Zajęcia na temat błędów rozumowania, jakim często podlega nasz umysł, również były fascynujące. Był to jeden z czynników, który miał duży wpływ na wybór przyszłego kierunku studiów – neuronauki, czyli studiów nad ludzkim umysłem” (Martyna Panasiuk)