Nasi maturzyści powoli aklimatyzują się w nowych miejscach, a studiują również na uczelniach zagranicznych. Czekamy na ich relacje, tymczasem – słowo o wynikach. Czy wiecie, że niemal z wszystkich przedmiotów uzyskali oceny o wiele wyższe, niż ich koledzy na całym świecie? Wszystkie przedmioty zdawane były w 100% po angielsku.  Gratulujemy umiejętności posługiwania się językiem angielskim, który w końcu służy jako narzędzie do zdobywania wiedzy – w  anglojęzycznych bibliotekach i zasobach internetowych na całym świecie.