Absolwenci Szkoły Europejskiej w latach 2008 – 2011 zostali przyjęci na następujące uczelnie:

University of Cambridge (Japonistyka, Archeologia)
Oxford University (Prawo)
London School of Business and Management (Ekonomia z językiem chińskim)
School of South African Studies London (Wydział zarządzania z jęz. chińskim)
Napier University, Edinburgh (Medycyna, Ekonomia)

University of Aberdeen   (Ekonomia, Historia, Stosunki międzynarodowe, Prawo)

School of South African Studies  London   (Wydział zarządzania z jęz. chińskim)

Napier University, Edinburgh  (Medycyna, Ekonomia)

Uniwersytet w Maastricht  (Prawo)

Uniwersytet  Warszawski  (Medycyna / Prawo/Socjologia / Psychologia)

Birmingham University  (Prawo, Business i Zarządzanie)

University of Warwick  (Socjologia)

Aston University  (Business i Zarządzanie)

Politechnika Łódzka  (Centrum Kształcenia Międzynarodowego ? Biotechnologia)

Coventry University of International Law   (Prawo i business)

Uniwersytet Jagielloński  (Socjologia)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi  (Medycyna)

University of Aberdeen   (Socjologia, Politologia)

 University of Coventry

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Łodzi