Serdecznie gratulujemy naszym szóstoklasistom doskonałych wyników osiągniętych na sprawdzianie kompetencji na koniec edukacji w szkole. Ze wszystkich przedmiotów uczniowie uzyskali  rezultaty zdecydowanie lepsze od średniej wojewódzkiej i krajowej, co daje nam drugie miejsce w województwie w części pierwszej sprawdzianu –  również wśród placówek niepublicznych (wg rankingu Dziennika Łódzkiego z dnia 26.06.2016 r.).

Szczegółowe wyniki prezentują się następująco:

Język polski:

 • Średnia w całym kraju: 71 %
 • Średnia w woj. łódzkim: 70 %
 • Średnia w naszej szkole:  87,5 %


Matematyka:

 • Średnia w całym kraju: 54 %
 • Średnia w woj. łódzkim: 54 %
 • Średnia w naszej szkole: 84,6 %


Język angielski:

 • Średnia w całym kraju: 71 %
 • Średnia w woj. łódzkim:  71 %
 • Średnia w naszej szkole: 97,1 % (38,85 pkt)


Średnia z części pierwszej (język polski i matematyka razem):

 • w całym kraju:  63%
 • w woj. łódzkim: 62%
 • w naszej szkole:  86% (34,42 pkt)


Średnia z całości (część pierwsza (matematyka + j.polski) i j.angielski razem):

 • w całym kraju:  67%
 • w woj. łódzkim:  66,5 %
 • w naszej szkole:  91,6 %