MUN (Model United Nations) – modelowe obrady Narodów Zjednoczonych w języku angielskim (Opole).

Nasi maturzyści wzięli aktywny  udział  w  trzydniowych, międzynarodowych   modelowych obradach ONZ – SilMUN (Silesian Model United Nations), prowadzonych w języku angielskim  – które tym razem odbyły się w Opolu,  w styczniu tego roku.   Spotkali się z rówieśnikami z Włoch, Białorusi i Polski, reprezentując Grecję oraz Izrael w symulowanych debatach.

Każdy nasz uczeń  wchodził w skład  innej rady debatującej nad problemami rangi światowej,  jak np. nielegalny handel ludźmi czy konflikt w Syrii.

Celem obrad było znalezienie rozwiązania dla owych problemów, które mogło być demokratycznie zaakceptowane przez zgromadzenie.  Uczniowie brali czynny udział w pisaniu rezolucji m.in. dotyczącej problemu prostytucji, czy niehumanitarnego transportu imigrantów.

Duże uznanie komisji oceniającej zyskał z naszej  drużyny Kuba Dudarewicz – który został wyróżniony na ceremonii zamknięcia jako jeden z najbardziej zaangażowanych reprezentantów swojej rady. Gratulacje!

Nie zabrakło również czasu na rozrywkę – integracji w opolskiej kręgielni, co stworzyło możliwość dalszego doskonalenia umiejętności językowych w kontakcie z  kolegami z innych krajów – uczestnikami projektu –  i zawiązania przyjaźni.

Całe przedsięwzięcie zostało przez wszystkich ocenione jako szczególnie ciekawe i wartościowe.

W.T.