Program gimnazjum i liceum, zgodnie z dwujęzycznym profilem Szkoły Europejskiej*, bazuje na metodzie nauczania dwujęzycznego, znanej pod nazwą CLIL (Content and Language Integrated Learning), promowanej od wielu lat przez Komisję Europejską i stosowanej przez coraz więcej szkół w krajach Unii Europejskiej. Skuteczność tej innowacyjnej metody zwanej „Zintegrowanym nauczaniem przedmiotowo-językowym” została potwierdzona sukcesami nie tylko naszych uczniów. Szkoła Europejska w Łodzi wprowadza profil edukacji dwujęzycznej już w szkole podstawowej, poprzez gimnazjum, osiągając w końcowym etapie nauczania wyjątkowe efekty.
Nauka w liceum stanowi zwieńczenie założeń programowych szkoły. Uczniowie oprócz możliwości zdawania polskiej matury dwujęzycznej (z modułem w języku angielskim) mogą uzyskać dyplom Matury Międzynarodowej IB, wysoko cenionej przez komisje rekrutacyjne uczelni zagranicznych i – coraz częściej – polskich. Aby ją zdobyć, młodzież bierze udział w dwuletnim programie International Baccalaureate (IB), realizowanym w języku angielskim. Główne atuty tego programu to m.in. jego jakość – poziom nauki przyrównywany do wymagań studiów uniwersyteckich oraz uzyskiwany przez uczniów poziom biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim, który staje się na tym etapie jedynym językiem nauczania. Ogromną zaletę IB stanowi program wychowawczy, stworzony na miarę nowoczesnego, młodego obywatela zintegrowanego świata.
Realizacja profilu dwujęzycznego w klasach gimnazjalnych przebiega w sposób uwzględniający poziom opanowania języka: początkowo uczniowie poznają podstawową terminologię przedmiotową w języku angielskim, stopniowo doskonaląc umiejętność posługiwania się angielskim na przedmiotach ogólnych: historii, matematyce, geografii, chemii, fizyce i biologii. Analizują również krótkie teksty anglojęzyczne z zakresu danego przedmiotu. W klasach wyższych samodzielnie przygotowują ciekawe prezentacje z wybranych zagadnień.
Ważny element programu gimnazjum stanowią dodatkowe zajęcia profilowe służące rozwijaniu zainteresowań. Są one prowadzone metodą projektów z różnych dziedzin nauki; ich zadaniem jest inspirowanie uczniów do eksperymentowania oraz aktywnego i twórczego działania. Uczeń może wybrać profil: matematyczno-techniczny, medyczno-ekologiczny, prawno-historyczny, kulturoznawczo-dziennikarski lub ekonomiczny. Udział w takich zajęciach i rozpoznanie własnych predyspozycji na tym etapie pozwala na dokonanie trafnego wyboru przedmiotów maturalnych w liceum i określenie tym samym własnej ścieżki rozwoju.
Wysiłek intelektualny równoważą zajęcia sportowe, kolejno realizowane w poszczególnych latach nauki, m.in. tenis, pływanie, taniec towarzyski, karate i dla chętnych – gimnastyka sportowa i jazda konna.
Mając za sobą trzyletni cykl edukacji dwujęzycznej uczniowie, którzy decydują się na udział w programie Matury Międzynarodowej w liceum – łatwo przystosowują się do wymogów tego programu i nie mają trudności w posługiwaniu się językiem angielskim jako jedynym, wyłącznym językiem nauczania na przedmiotach ogólnych.
Program IB ma wiele atutów. Do tych najistotniejszych zalicza się możliwość uczenia się w małych, kameralnych grupach, pod uważną opieką wykładowców o wysokich kwalifikacjach, w większości pracowników naukowych, którzy zostali specjalnie przeszkoleni dla celów realizacji tego programu. Matura Międzynarodowa zyskała uznanie wielu prestiżowych uczelni zagranicznych i polskich, ułatwiając absolwentom dostanie się na ciekawe kierunki oraz uzyskanie korzystnej punktacji w trakcie rekrutacji.
Podkreśla się także najwyższy poziom biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim, który uczniowie IB uzyskują pod koniec nauki, jak również umiejętność niezależnego myślenia i kreatywnego działania, niezwykle przydatna na wyższych etapach edukacji – i w dalszym, dorosłym życiu.
Szkoła Europejska współpracuje z uczelniami wyższymi, umożliwiając uczniom wspólne zajęcia ze studentami różnych kierunków; organizuje również zagraniczne wyjazdy edukacyjne oraz obozy sportowe.
Warto zaznaczyć, że kandydaci planujący udział w programie gimnazjum lub liceum mogą liczyć na wydatną pomoc ze strony szkoły w uzupełnianiu i nadrabianiu zaległości – nie tylko językowych, ale również z zakresu pozostałych przedmiotów. Wystarczy zgłosić taką potrzebę w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub (polecane) w okresie przedwakacyjnym.

*Szkoła Europejska to:
Ośrodek Egzaminacyjny Języków Europejskich TELC;
Szkoła Międzynarodowa International Baccalaureate No 3065;
Partner Egzaminacyjny British Council