Znajomość języków obcych warunkuje często przyszłe sukcesy zawodowe.

Program naszej szkoły oferuje rozszerzoną naukę języka angielskiego już od klasy zero (w ilości 7 godzin tygodniowo), bazując na wyjątkowych predyspozycjach umysłu dziecięcego do przyswajania obcojęzycznych form i struktur w naturalny sposób, bez większego wysiłku.

Zajęcia są prowadzone metodą komunikatywną, z akcentem na rozwijanie umiejętności konwersacyjnych, z zastosowaniem ciekawych pomocy dydaktycznych, środków multimedialnych oraz technik aktywizujących.

W klasie trzeciej chętni uczniowie mają możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu znajomości języka Uniwersytetu Cambridge.

Nauka języka hiszpańskiego obowiązuje od klasy drugiej, w ilości 2 godziny tygodniowo.